การสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

การสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562

—————————–

ประกาศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ เรื่อง การสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2  <<คลิกที่นี่>>

***ขอให้นักเรียนอ่านประกาศเพื่อทำความเข้าใจก่อนดำเนินการสอบแก้ตัว***

 

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส และ มผ