รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ออนไลน์

โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะได้กำหนดวันรับสมัครนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ออนไลน์

วันที่ 3-12 พ.ค. 63 ดังนี้

>> คลิก : เข้าสู่ระบบรับสมัคร <<