ขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ

เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มงานวิชาการ

ประจำปีการศึกษา 2563

**************************

<<รายละเอียดดังแนบ>>