รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

งบประมาณโรงเรียน (รายได้สถานศึกษา)

ประจำปีการศึกษา 2563

**************************

<<รายละเอียดดังแนบ>>