สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน สีน้ำเงิน + เหลือง

  ◊ สีน้ำเงิน  หมายถึง ความเข้มข้น มั่นคง ความเคร่งครัดในระเบียบวินัย

  ◊ สีเหลือง หมายถึง ปัญญา ความรอบรู้ และความรู้ผิดชอบชั่วดี