ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว แหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานขับรถยนต์

ประกาศ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานขับรถยนต์

——————————

          ตามประกาศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 12 กันยายน – 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นั้น

<<คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม>>