รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ งบประมาณโรงเรียน (รายได้สถานศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ งบประมาณโรงเรียน (รายได้สถานศึกษา)

ประจำปีการศึกษา 2563

**************************

<<รายละเอียดดังแนบ>>