ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานขับรถยนต์

ประกาศ

เรื่อง ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานขับรถยนต์

——————————-

       ตามประกาศโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานขับรถยนต์ งบรายได้สถานศึกษาโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จำนวน 1 อัตรา ในระหว่างวันที่ 12 กันยายน – 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นั้น

<<<คลิกรายละเอียด>>>