ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

ประกาศ
เรื่อง ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
—————————

ตามประกาศโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จำนวน 1 อัตรา ในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นั้น

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>