ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

ประกาศ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

——————————

          ตามประกาศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นั้น

<<คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม>>