ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคกลาง ปี 59ฉลองศิริราชสมบัติครองราชครบ ๗๐ ปี

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

ฉลองศิริราชสมบัติครองราชครบ ๗๐ ปี