ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 58ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 30 คน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน. มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งโครงการนี้เพื่อเร่งรัดพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษที่มีทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ....
อ่านรายละเอียดการรับสมัคร คลิก

 

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์