สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ